Długość boku równoległoboku

Jak wiadomo równoległobok jest czworokątem, w którym przeciwne strony są równoległe. To wszystko, co większość pamięta z kursu szkolnego. Często jednak konieczne jest obliczenie działki o nieco Nieregularnym kształcie, a jeśli ten kształt ma postać równoległoboku, pomoże Ci to zrobić nasz kalkulator.

.

Znajdź długość boku równoległoboku znając dwie przekątne i jedną stronę

Przekątna równoległoboku d1
Przekątna równoległoboku d2
Strona równoległoboku a