Kalkulator pięciokąta

Regularny pięciokąt jest wielokątem z 5 wierzchołkami. Ta forma jest często stosowana w budownictwie i architekturze. Wprowadź jedną ze znanych wartości, a następnie kliknij przycisk Oblicz.

.

Kalkulator pięciokąta

Długość boku (a)
Diagnol (D)
Wysokość (h)
Obwód (p)
Plac (S)
Promień opisanego okręgu (R)
Promień wpisanego okręgu (r)

Formuła:

d = a / 2 * ( 1 + √5 )
h = a / 2 * √ 5 + 2 * √5
Р = 5 * а
S = a2 / 4 * √ 25 + 10 * √5
R = a / 10 * √ 50 + 10 * √5
r = a / 10 * √ 25 + 10 * √5
Kąt: 72°, 5 stron.

S-obszar, P-Obwód
Boki równe, kąty równe = 72 stopnie
Przekątne tworzą Pentagram
Wysokość pięciokąta h
Linie dzielące na pół narożniki wewnętrzne
Wpisany i opisany okrąg