Kąt między prostymi

Kąt między dwiema przecinającymi się prostymi nazywa się wartością najmniejszego kąta płaskiego podczas przecięcia tych prostych. Jeśli dwie linie są równoległe, kąt między nimi jest przyjmowany jako zero. Kąt między dwiema przecinającymi się prostymi jest to najmniejszy kąt (ostry) utworzony podczas przecięcia tych prostych.

.

Kąt między prostymi

Wprowadź równania prostych
x +
y +
= 0
и
x +
y +
= 0
W radianach:
W stopniach: