Maksymalna i minimalna liczba

Kalkulator pomoże Ci znaleźć minimalną i maksymalną liczbę. Liczby do analizy mogą być całkowite lub ułamkowe, dodatnie lub ujemne.

.
Wybierz separator dla wstawianych liczb

Użyj kropki, aby oddzielić liczbę całkowitą od przecinka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *