Oblast sektoru kruhu

Sektor kruhu je součástí kruhu ohraničeného obloukem a dvěma poloměry spojujícími konce oblouku se středem kruhu. Dva poloměry rozdělují kruh do dvou sektorů a pokud je úhel mezi těmito poloměry 180 stupňů, je plocha těchto sektorů rovna.

.

Oblast sektoru přes délku oblouku

Délka oblouku sektoru
Poloměr kruhu

Oblast sektoru přes roh (ve stupních)

Úhel oblouku
Poloměr kruhu