Polokruh kalkulačka

Polokruhové výpočty. Půlkruh je segment kruhu, jehož horda je průměr tohoto kruhu a oblouk kruhu, který leží mezi konci průměru, je kruh rozdělen na polovinu přes jeho střed. Zadejte jednu hodnotu a stiskněte tlačítko Vypočítat.

.

Polokruh kalkulačka

Poloměr (r)
Průměr (d)
Délka oblouku (a)
Obvod (P)
Plocha (S)

Formule

d = 2 r
a = π r
p = π r + 2 r
S = π r2 / 2

Vysvětlení

Délka oblouku
S-plocha, P-obvod