Znajdź prąd, napięcie lub rezystancję

Ten kalkulator pomoże ci obliczyć aktualną siłę (I), napięcie (U) i rezystancję (R) w obwodzie. Obliczenia oparte są na prawie Ohma. Wybierz wartość i oblicz ją zgodnie ze znanymi parametrami.

.

Określ prąd

Napięcie (U) Volt:
Rezystancja (R) Ohm:

Określ wartość rezystancji

Napięcie (U) Volt:
Amperaż (I) Amp:

Znajdź napięcie

Prąd (I) Amper:
Rezystancja (R) Ohm:

Definicje i wzory

    1. Natężenie — wielkość fizyczna równa stosunkowi ilości ładunku przechodzącego przez powierzchnię w danym okresie do wartości tego okresu.
    2. Elektryczny opor — wielkość fizyczna charakteryzująca właściwość przewodnika utrudniającą przepływ prądu elektrycznego i równa stosunkowi napięcia na końcach przewodnika do siły przepływającego przez niego prądu
    3. Napięcie — jest to siła elektromotoryczna, która popycha wolne elektrony z jednego atomu na drugi w tym samym kierunku


    Natężenie prądu I (amper) w sekcji obwodu elektrycznego jest wprost proporcjonalne do napięcia U na końcach sekcji i odwrotnie proporcjonalne do jego rezystancji R.