Euler-functie

Deze rekenmachine berekent de functie van Euler, het aantal getallen kleiner dan n dat relatief eenvoudig is tot n. Als u bijvoorbeeld (6) invoert, wordt 2: aangezien alleen 3 en 5 gelijk zijn aan 6. Voer het getal in waarvan u de waarde wilt berekenen, klik op de knop ‘berekenen’ en het antwoord verschijnt in het veld.

.
Nummer:
Totient: