Kalkulator Arcsine

Aby użyć kalkulatora arcsin, wprowadź liczbę od 1 do -1 w miejscu, w którym jest on wskazany, i kliknij przycisk oblicz. Odpowiedź zostanie zwrócona w radianach i stopniach.

.
Liczba:
Radiany:
Stopnie:

Arcsine – jest odwrotnością funkcji sinus. Oznacza to, że jego argumentem jest wartość sinusoidalna oryginalnego kąta i zwraca oryginalny kąt.