Kalkulator sześciokąta

Regularny sześciokąt, wielokąt z 6 wierzchołków, obliczyć jego parametry. Sześciokąt to figura, z której można układać mozaikę (płytki). Wprowadź jedną ze znanych wartości. Następnie kliknij przycisk Oblicz.

.

Kalkulator sześciokątów

Długość boku (a)
Duża przekątna (d1)
Mniejsza przekątna (d2)
Obwód (p)
Plac (S)
Promień wpisanego okręgu (r)

Formuła:

d = 2 * a
d2 = √3 * a
p = 6 * a
S = 3/2 * √3 * a2
r = √3 / 2 * a
Wysokość = d2 = 2 * r
Promień okręgu = a
Kąty wewnętrzne: 120°, 9 przekątnych

S-obszar, P-Obwód
Boki i kąty są równe
Krótkie przekątne tworzą heksogram
Długie przekątne tworzą sześć trójkątów równobocznych, z długą krawędzią a
Wpisany i opisany okrąg