Kalkulator dziewięciokąta

Obliczenie dziewięciokąta (figura z dziewięcioma wierzchołkami). Wprowadź jedną znaną wartość, a następnie kliknij przycisk Oblicz.

.

Kalkulator dziewięciokąta, wprowadź jedną znaną wartość

Długość boku (a)
Mniejsza przekątna (d1)
Średnia przekątna (e)
Duża przekątna (d3)
Wysokość (h)
Obwód (p)
Plac (S)
Promień opisanego okręgu (R)
Promień wpisanego okręgu (r)

Formuła:

a = 2 * R * sin( π / 9 )
d = 2 * R * sin( 2 * π / 9 )
e = 2 * R * sin( 3 * π / 9 )
f = 2 * R * sin( 4 * π / 9 )
h = R + r
p = 9 * a
S = 9/2 * R * sin( 2 * π / 9 )
r = a / 2 * tan( π / 9 )
Kąt: 140°, 27 przekątnych.