Kalkulator Arctan

Aby użyć kalkulatora Arctan, wprowadź liczbę z napisem Liczba i naciśnij Oblicz. Odpowiedź zostanie zwrócona w radianach i stopniach.

Liczba:
Radiany:
Stopnie: