Kalkulator Arctan

Aby użyć kalkulatora Arctan, wprowadź liczbę z napisem Liczba i naciśnij Oblicz. Odpowiedź zostanie zwrócona w radianach i stopniach.

.
Liczba:
Radiany:
Stopnie: