Kalkulator CHmod

Używany przez webmasterów w celu ograniczenia dostępu do plików lub katalogów. W przypadku niektórych programów FTP (lub TELNET) konieczne jest wprowadzenie 3-cyfrowej liczby określającej poziomy dostępu do plików (katalogów). Aby uzyskać tę liczbę, stosuje się proponowany kalkulator.

.
Chmod
PermissionOwnerGroupOther
Read
Write
Execute