Kalkulator depozytów

Internetowy kalkulator depozytów pomoże ci obliczyć dochód, biorąc pod uwagę wybraną stopę procentową banku oraz z miesięcznym uzupełnieniem lub bez. Wynik obliczeń jest tworzony w formie tabeli dla każdego okresu sprawozdawczego. Kalkulator rozważa uwzględnienie kapitalizacji odsetek.

.
Początkowa wielkość inwestycji:
Liczba okresów (miesięcy lub lat):
Procent za jeden okres:
Regularne składki na każdy okres:

Jeśli chcesz osiągnąć maksymalną rentowność, powinieneś wybrać depozyty z kapitalizacją, w którym to przypadku odsetki będą naliczane od kwoty depozytu i uprzednio naliczonych odsetek..

Odsetki od depozytów z kapitalizacją mogą być naliczane codziennie, miesięcznie, kwartalnie i corocznie. Jeśli nie zostaną zapłacone, zostaną dodane do kwoty depozytu.