Kalkulator Euler Totient

Euler Totient Calculator oblicza Eulers Totient lub Phi Function. Oblicza liczbę liczb mniejszych niż n, które są względnie pierwsze do n. Na przykład, suma (6) zwróci 2: ponieważ tylko 3 i 5 są coprime do 6. Wprowadź liczbę, której sumę chcesz obliczyć, kliknij „Oblicz”, a odpowiedź pojawi się w Totient.

.
Liczba:
Totient: