Kalkulator kwadratu

Obliczanie wartości kwadratu (czworokąt regularny). Kwadrat jest czworokątem z czterema kątami prostymi i czterema bokami o równej długości. Wprowadź jedną ze znanych wartości . Następnie kliknij “Oblicz”.

.

Kalkulator kwadratu

Długość boku (a)
Kort (D)
Obwód (p)
Plac (S)
Promień opisanego okręgu (R)
Promień wpisanego okręgu (r)

Formuła

d = √2 * a
p = 4 * a
S= a²
R = a / √2
r = a / 2
Wszystkie kąty są równe 90°, 2 przekątne.

S-obszar, P-Obwód
Boki są równe, a kąty są równe 90 stopni
Przekątne = dwusieczne
Linie dzielące boki na pół
Wpisany i opisany okrąg