Kalkulator mocy

Pobrane obciążenie (moc) jest wprost proporcjonalne do wielkości napięcia i siły płynącego prądu. Innymi słowy, gdy wielkość napięcia i prądu zmienia się, zużycie energii zmienia się proporcjonalnie, ta wielkość fizyczna jest obliczana zgodnie z prawem  Joule-Lenza.

.

Oblicz moc w zależności od napięcia i natężenia

Napięcie (U) Volt:
Natężenie prądu (I) Ampera

Oblicz napięcie w zależności od mocy i natężenia

Prąd mocy (P) waty:
Natężenie prądu (I) Ampera

Oblicz siłę prądu w zależności od napięcia i mocy

Napięcie (U) Wolty:
Wełna Power (P):

Definicje i wzory

  • P – moc mierzona w watach ;
  • U – napięcie mierzone w woltach ;
  • I – siła prądu mierzona w amperach .

Energia elektryczna — jest wielkością fizyczną, która charakteryzuje prędkość przesyłu lub konwersji energii elektrycznej.

Wzór do obliczania mocy w obwodzie elektrycznym: P=UI