Kalkulator ośmiokąta

Obliczanie regularnego ośmiokąta(wielokąt z ośmioma wierzchołkami). Ta forma jest nam dobrze znana, ponieważ jest używana na niektórych znakach drogowych.

.

Kalkulator ośmiokąta, wprowadź jedną znaną wartość

Długość boku (a)
Mniejsza przekątna (d1)
Średnia przekątna (e)
Duża przekątna (d3)
Obwód (p)
Plac (S)
Promień opisanego okręgu (R)
Promień wpisanego okręgu (r)

Formuła:

d = a * √4 + 2 * √2
e = a * ( 1 + √2 )
f = a * √2 + √2
Wysokość = e = 2 * r
Р = 8 * а
S = 2 * a2 * ( 1 + √2 )
R = a / 2 * √4 + 2 * √2
r = a / 2 * ( 1 + √2 )
Kąt: 135°, 20 przekątnych.