Kalkulator pola równoległoboku

Równoległobok to czworobok, w którym przeciwległe boki są parami równoległe, to znaczy leżą na równoległych liniach. Szczególnymi przypadkami równoległoboku są prostokąt, kwadrat i romb.

.
Obszar równoległoboku
Wysokość równoległoboku
Podstawa równoległoboku

Właściwości równoległoboku

  1. Przeciwne boki równoległoboku są równe parami
  2. Przeciwne kąty równoległoboku są równe parami
  3. Suma sąsiednich (sąsiadujących) kątów równoległoboku wynosi 180 stopni
  4. Suma wszystkich kątów to 360 °
  5. Przekątne równoległoboku przecinają się, a punkt przecięcia jest zmniejszony o połowę
  6. Przecięcie przekątnych jest środkiem symetrii równoległoboku
  7. Dwusieczna odcina trójkąt równoramienny z równoległoboku

Funkcje równoległoboku

  1. Jeśli przekątne czworokąta przecinają się i są podzielone na pół w punkcie przecięcia, wtedy ten czworokąt jest równoległobokiem.
  2. Jeśli dwa boki czworokąta są równoległe i równe, wtedy ten czworokąt jest równoległobokiem.
  3. Jeśli przeciwległe boki czworokąta są równe parami, wtedy ten czworokąt jest równoległobokiem.