Kalkulator półkola

Obliczenia półkola. Półkole-segment koła, którego cięciwa jest średnicą tego koła, a Łuk koła leżący między końcami średnicy, okrąg jest podzielony na pół przez jego środek. Wprowadź jedną wartość, a następnie kliknij przycisk Oblicz.

.

Kalkulator półkola

Promień (r)
Średnica (d)
Długość łuku (a)
Obwód (P)
Plac (S)

Formuła

d = 2 r
a = π r
p = π r + 2 r
S = π r2 / 2

Objaśnienie

Długość łuku
S-obszar, P-Obwód