Kalkulator VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) to podatek, który jest zawarty w cenie każdego produktu i usługi. Jest obliczany przez sprzedającego przy sprzedaży towarów (robót, usług, praw majątkowych) kupującemu. Sprzedawca oprócz ceny towaru (roboty, usługi, prawa majątkowe) przedstawia kupującemu kwotę podatku VAT obliczoną według ustalonej stawki podatku. Kwota ta zaczyna wpływać do budżetu przed ostateczną sprzedażą kupującemu, gdyż podatek od jej części wartości „dodanej” do kosztu zakupionych surowców, robót i usług niezbędnych do produkcji wpłaca do budżetu każdy, kto uczestniczy w produkcji towarów, pracy lub usług na różnych etapach wytwarzania tego produktu.

.

Kalkulator VAT

Koszt towarów (roboty, usługi)
Stawka VAT (%)

Jak działa kalkulator VAT

Korzystając z tego kalkulatora, możesz zarówno obliczyć podatek VAT do kwoty, jak i odjąć podatek VAT od kwoty. Wszystkie obliczenia są zapisywane na tej stronie.

Wzór : VAT = kwota podlegająca opodatkowaniu × stawka VAT / 100

Przykład obliczenia: załóżmy, że kupiłeś przedmiot za 5000 rub.
Powyżej sprzedawca doliczył podatek VAT w wysokości (20%) – 5000 * 20% = 1000 rub.
Całkowity koszt towarów z VAT 5000+ 1000 = 6000 rub.