Konwertuj stopnie na radiany online

Radian to kąt odpowiadający łukowi, którego długość jest równa jego promieniu. Stopień to wspólna jednostka do pomiaru kątów płaskich.

Wzór na konwersję stopni na radiany jest następujący: stopnie * pi / 180

Ten konwerter konwertuje stopnie na radiany i odwrotnie. Po wprowadzeniu wartości kątowej kliknij odpowiedni przycisk, wynik pojawi się w oknie wprowadzania.