Konwertuj stopnie na radiany online

Radian to kąt odpowiadający łukowi, którego długość jest równa jego promieniu. Stopień to wspólna jednostka do pomiaru kątów płaskich.

.

Wzór na konwersję stopni na radiany jest następujący: stopnie * pi / 180

Ten konwerter konwertuje stopnie na radiany i odwrotnie. Po wprowadzeniu wartości kątowej kliknij odpowiedni przycisk, wynik pojawi się w oknie wprowadzania.