Mediana trybu średniego kalkulatora

Aby użyć średniej kalkulatora, mediany i mod, wprowadź listę liczb w odpowiednim polu. Nie muszą to być liczby całkowite. Oddziel listę spacjami, na przykład: 1,5 1 2,5 1 2 8 3 6 2 2. Pamiętaj, że wprowadzonej listy nie należy sortować. Kliknij przycisk „Oblicz”, aby wyświetlić średnią, medianę i tryb tego zestawu liczb. Należy pamiętać, że tryb wyświetli „Nieokreślony”, jeśli liczby się nie powtarzają, i pokaże tryb najmniejszy, jeśli dwie liczby mają tę samą częstotliwość. Dla porównania, ta lista próbek ma średnio 2,9, medianę 2 i tryb 2.

.
średniego:
mediana:
trybu:

Średnia— jest to suma wszystkich liczb w danym zestawie podzielona przez ich liczbę.

Mediana — Liczba charakteryzująca próbkę jest zbiorem liczb.

Moda — znaczenie w zestawie obserwacji, który występuje najczęściej. (Moda = typowe.) Czasami łącznie występuje więcej niż jeden tryb (na przykład: 6, 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 0; trybu — 6 b 9). W tym przypadku możemy powiedzieć, że całość jest multimodalna. Spośród średnich wartości strukturalnych tylko tryb ma tak wyjątkową właściwość.