Obliczanie gęstości materii

Gęstość materii to skalarna wielkość fizyczna zdefiniowana jako stosunek masy ciała do objętości zajmowanej przez to ciało. Opierając się na definicji gęstości, zwykle mierzy się ją w kg / m³.

.

Obliczanie gęstości ciała

Waga, kg:
Objętość, m3:

Gęstość określa wzór:

Gdzie m – to masa ciała, V – to jego objętość;

Obliczając gęstość gazów w warunkach standardowych, wzór ten można również zapisać w postaci:

Gdzie M – to masa molowa gazu, V – to objętość molowa (w warunkach standardowych wynosi w przybliżeniu 22,4 l / mol).

Z reguły wraz ze spadkiem temperatury gęstość rośnie, chociaż są substancje, których gęstość w pewnym zakresie temperatur zachowuje się inaczej, na przykład woda, brąz i żeliwo. Tak więc gęstość wody ma maksymalną wartość przy 4 ° C i maleje zarówno wraz ze wzrostem, jak i spadkiem temperatury w stosunku do tej wartości.

Kiedy zmienia się stan skupienia, gęstość substancji zmienia się gwałtownie: gęstość wzrasta podczas przejścia ze stanu gazowego do ciekłego i gdy ciecz krzepnie. Woda, krzem, bizmut i niektóre inne substancje są wyjątkami od tej reguły, ponieważ ich gęstość zmniejsza się podczas krzepnięcia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *