Obliczanie obwodu, pola i średnicy koła

Zwracamy uwagę kalkulatora do obliczania obwodu, powierzchni i średnicy koła. Wszystkie trzy cechy koła są ściśle powiązane. Jeśli znasz przynajmniej jedną cechę koła, za pomocą tego kalkulatora możesz obliczyć dwie pozostałe cechy.

.
Obszar koła:
Średnica koła:
Obwód:

Dla odniesienia

Okrąg (okrąg) jest figurą geometryczną na płaszczyźnie, której wszystkie punkty są w równej odległości od danego punktu (środka koła).

Formuła obszaru koła: S=πR²

Wzór na długość koła: L=2πR
Średnica okręgu przez obszar: D= 2*(√(S/π))