Obliczanie powierzchni trójkąta

Trójkąt to kształt geometryczny utworzony z trzech odcinków linii łączących trzy punkty, które nie leżą na jednej prostej. Te trzy punkty nazywane są wierzchołkami trójkąta, a segmenty linii to boki trójkąta. Pole trójkąta oblicza się według wzoru: iloczyn długości i wysokości podstawy podzielony przez dwa.Формула площади треугольника

.
Podstawa trójkąta:
Wysokość trójkąta:

Klasyfikacja trójkątów

Wszystkie trójkąty można podzielić na trzy typy:

  • Ostre
  • Tępy
  • prostokątne

Rodzaje trójkątów

  • Jeśli wszystkie rogi trójkąta są ostre, trójkąt nazywa się ostrym .
  • Jeśli jeden z rogów trójkąta jest prosty, trójkąt nazywa się prostokątnym. Dwa boki tworzące kąt prosty nazywane są nogami, a strona przeciwna do kąta prostego nazywana jest przeciwprostokątną.
  • Jeśli jeden z rogów trójkąta jest rozwarty, wówczas trójkąt nazywa się rozwartym. Pozostałe dwa rogi są oczywiście ostre.

Trójkąty można również klasyfikować według liczby równych (równych długości) boków. Są to: wszechstronne, równoramienne i równoboczne.Klasyfikacja trójkątów według boków