Powierzchnia kwadratowa

Kwadrat to czworokąt, w którym wszystkie kąty i wszystkie boki są równe. Kwadrat to szczególny przypadek rombu i prostokąta. Własności geometryczne kwadratu: długość wszystkich boków…

Procentowa zmiana liczby

Aby obliczyć zmianę jednej liczby względem drugiej, możesz przedstawić ją jako wartość procentową. Ten internetowy kalkulator służy do szybkiego i prawidłowego obliczania procentowego wzrostu lub…