Współczynnik wspólny i wielokrotność

Największy wspólny dzielnik (NWD) ponieważ dwie liczby całkowite nazywane są największymi z ich wspólnych dzielników. Przykład: dla liczb 22 i 12 największym wspólnym czynnikiem jest 2.

.

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwie liczby całkowite to najmniejsza dodatnia liczba całkowita podzielona przez te dwie liczby bez reszty. Przykład: dla liczb 6 i 8 NWW będzie równy 24.

Pierwszy numer:
Drugi numer:
Najmniejsza wspólna wielokrotność :
Największy wspólny dzielnik :