Wzory liniowe

Kalkulator do obliczania wzorów linii na płaszczyźnie może obliczyć: wzór na linię prostą, nachylenie linii, punkt przecięcia z osią Y, wzór na linie równoległe i wzór na linie prostopadłe. Aby to zrobić, musisz wprowadzić współrzędne pierwszego i drugiego punktu w odpowiednich polach.

.
Wprowadź współrzędne linii
Współrzędne pierwszego punktu:
X1:
Y1:
Współrzędne drugiego punktu:
X2:
Y2:
Wzór na linię:
Tilt:
Punkt przecięcia osi Y.:
Wzór na linię równoległą:
Wzór na linię prostopadłą: