Boczne żebro równoległościanu

Prostopadłościan nazywa się pryzmatem, którego podstawą są równoległoboki. Innymi słowy, równoległościan jest wielościanem o sześciu twarzach. Każda twarz jest równoległobokiem. Prawidłowy prostopadłościan ma miejsce, gdy wszystkie jego kąty są równe 90 stopni.

.

Znajdź krawędź boczną prawego prostopadłościanu znając długość krawędzi i przekątną

Długość krawędzi równoległościanu a
Długość krawędzi równoległościanu c
Przekątna równoległościanu d