Powierzchnia kuli

Kula (kula) to trójwymiarowy obiekt, którego kontury i płaskie sekcje są okręgami. Innymi słowy, wszystkie punkty na kuli znajdują się w tej samej odległości od…

Objętość warstwy kuli

Aby znaleźć objętość warstwy kuli, wystarczy zapamiętać jeden prosty wzór, który obejmuje trzy nieznane parametry(jeśli policzysz razem z π-cztery). Ale na początek pamiętajmy, co opisuje…

Objętość pryzmatu

Aby znaleźć objętość pryzmatu, wystarczy zapamiętać jedną prostą formułę, w której są tylko dwie nieznane wielkości.Ale na początek pamiętajmy, co opisuje każde słowo z wyznaczonego…