Hromadný převodník

Hmota je skalární fyzikální veličina, která určuje setrvačné a gravitační vlastnosti těl v situacích, kdy jejich rychlost je mnohem menší než rychlost světla. Zadejte hodnotu…

Čtvercový převodník

Oblast toto je numerická charakteristika dvourozměrného (plochého nebo zakřiveného) geometrického útvaru, neformálně řečeno, ukazující velikost tohoto obrázku. Další oblast zvaná kvadratura. Tento online převodník je…

Převodník rychlosti

Rychlost je fyzikální veličina vektoru charakterizující rychlost pohybu a směr pohybu materiálového bodu vzhledem k vybranému referenčnímu rámci. V širokém slova smyslu se rychlostí rozumí…