Kalkulačka náměstí

Výpočet hodnot čtverce (správného čtyřúhelníku). Čtverec je čtyřúhelník se čtyřmi přímými rohy a čtyřmi stranami stejné délky. Zadejte jednu ze známých hodnot . Poté klikněte na tlačítko Vypočítat.

.

Kalkulačka náměstí

Délka strany (a)
Úhlopříčka (D)
Obvod (p)
Plocha (S)
Poloměr popsaného obvodu (R)
Poloměr zadaného obvodu (r)

Formule

d = √2 * a
p = 4 * a
S= a²
R = a / √2
r = a / 2
Všechny úhly jsou 90°, 2 úhlopříčky.

S-plocha, P-obvod
Strany jsou stejné a úhly jsou 90 stupňů
Úhlopříčky = bis
Čáry dělící strany na polovinu
Zapsaný a popsaný obvod