Kalkulačka šestiúhelníku

Správný šestiúhelník, mnohoúhelník se 6 vrcholy, vypočítat jeho parametry. Šestiúhelník je tvar, ze kterého lze skládat mozaiku (šindel). Zadejte jednu ze známých hodnot. Poté klikněte na tlačítko Vypočítat.

.

Kalkulačka šestiúhelníků

Délka strany(a)
Velká úhlopříčka(d1)
Menší úhlopříčka(d2)
Obvod(p)
Plocha(S)
Poloměr kružnice(r)

Formule:

d = 2 * a
d2 = √3 * a
p = 6 * a
S = 3/2 * √3 * a2
r = √3 / 2 * a
Výška = d2 = 2 * r
Poloměr kružnice = a
Vnitřní úhly: 120°, 9 úhlopříček

S-plocha, P-obvod
Strany a úhly jsou si rovny
Krátké úhlopříčky tvoří hexagram
Dlouhé úhlopříčky tvoří šest rovnostranné trojúhelníky s dlouhým žebrem a
Popsaný a popsaný obvod