Kalkulačka polygonu

Správný mnohoúhelník je konvexní mnohoúhelník, který má stejné všechny strany a úhly mezi sousedními stranami jsou také stejné. Pro výpočet správného mnohoúhelníku zadejte délku hrany a počet vrcholů. Poté klikněte na tlačítko Vypočítat. Lze také vypočítat délku úhlopříček podle délky žebra. Úhly r se zobrazují ve stupních.

.

Kalkulačka N-uhlí

Délka strany(a)
Počet vrcholů(n)
Obvod(p)
Výška(h)
Plocha(S)
Poloměr popsaného kružnice(R)
Poloměr kružnice(r)
Vnitřní úhel
Počet úhlopříček
Úhlopříčka mezi vrchol

Formule:

n ∈ ℕ, N > 2>
p = a * n
h = 2 * r, Pokud je n sudý, jinak
h = a / (2 * tan (π / 2/n ) )
S = n * a2 / (4 * tan (π/n) )
R = a / (2 * sin (π/n) )
r = a / (2 * tan (π/n) )
Roh = 180° – 360° / n
d = n ( n-3 ) / 2

Úhlopříčka přes m žebra, m ∈ ℕ, m ≤ n/2:
dm = a * sin( π * m/n) / sin( π/n)

Pokud potřebujete vypočítat správný mnohoúhelník se středovým zářezem.