Pětiúhelníková kalkulačka

Správný Pentagon je polygon s 5 vrcholy. Tato forma se často používá při stavbě a v architektuře. Zadejte jednu ze známých hodnot a stiskněte tlačítko Vypočítat.

.

Pětiúhelníková kalkulačka

Délka strany (a)
Diagnol (D)
Výška (h)
Obvod (p)
Plocha (S)
Poloměr popsaného obvodu (R)
Poloměr zadaného obvodu (r)

Formule:

d = a / 2 * ( 1 + √5 )
h = a / 2 * √ 5 + 2 * √5
Р = 5 * а
S = a2 / 4 * √ 25 + 10 * √5
R = a / 10 * √ 50 + 10 * √5
r = a / 10 * √ 25 + 10 * √5
Úhel: 72°, 5 stran.

S-plocha, P-obvod
Strany jsou stejné, úhly jsou stejné = 72 stupňů
Úhlopříčky tvoří pentagram
Výška pětiúhelníku h
Čáry rozdělující vnitřní rohy
Zapsaný a popsaný obvod