Délka strany kosočtverce

Kosočtverec je rovnoběžník, který má všechny strany stejné. Příznaky diamantu: dvě jeho sousední strany jsou si rovny, jeho úhlopříčky se protínají v pravém úhlu, jedna z úhlopříček (биссектриса) rozděluje obsahující její rohy na polovinu, všechny výšky stejné, úhlopříčka dělí rovnoběžník na čtyři stejné pravoúhlé trojúhelníky.

.

Délka stran kosočtverce přes úhlopříčky

Diagonální kosočtverec d1
Diagonální kosočtverec d2