Długość boku rombu

Romb jest równoległobokiem, w którym wszystkie boki są równe. Znaki rombu: jego dwa sąsiednie boki są równe, jego przekątne przecinają się pod kątem prostym, jedna z przekątnych (dwusieczna) dzieli kąty zawierające je na pół, wszystkie wysokości są równe, przekątne dzielą równoległobok na cztery równe trójkąty prostokątne.

.

Długość boków rombu przez przekątne

Przekątna rombu d1
Przekątna rombu d2