Factorial Calculator

Faktorová kalkulačka vypočítá faktoriál čísla, kde n! = N * (n-1) * (n-2) * (n-3)… * 3 * 2 * 1. Zadejte n na číslo a stiskněte spočítat.

.
Číslo:
Factorial:

Faktoriál – je funkce definovaná na množině nezáporných celých čísel.