Hromadný převodník

Hmota je skalární fyzikální veličina, která určuje setrvačné a gravitační vlastnosti těl v situacích, kdy jejich rychlost je mnohem menší než rychlost světla.

.
Zadejte hodnotu hmotnosti:
Od:
Kilograms
Grains
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons
Do:
Kilograms
Grains
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons

Názvy hromadných jednotek

  • Kilograms – kilogramů
  • Grains – zrna
  • Troy Ounces – trojská unce
  • Avoirdupois Ounces – obyčejná unce
  • Troy Pounds – trójské libry
  • Avoirdupois Pounds – pravidelné libry
  • Short Tons – krátká tuna
  • Long Tons – dlouhá tuna
  • Metric Tons – metrická tuna