Kalkulačka deviúhelníku

Výpočet devítiúhelníku (postava s devíti vrcholy). Zadejte jednu známou hodnotu a stiskněte tlačítko Vypočítat.

.

Kalkulačka deviúhelníku, zadejte jednu známou hodnotu

Délka strany (a)
Menší úhlopříčka (d1)
Průměrná úhlopříčka (e)
Velká úhlopříčka (d3)
Výška (h)
Obvod (p)
Plocha (S)
Poloměr popsaného obvodu (R)
Poloměr zadaného obvodu (r)

Formule:

a = 2 * R * sin( π / 9 )
d = 2 * R * sin( 2 * π / 9 )
e = 2 * R * sin( 3 * π / 9 )
f = 2 * R * sin( 4 * π / 9 )
h = R + r
p = 9 * a
S = 9/2 * R * sin( 2 * π / 9 )
r = a / 2 * tan( π / 9 )
Úhel: 140°, 27 úhlopříček.