Kalkulačka DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň, která je zahrnuta v ceně každého produktu a služby. Vypočítává ji prodejce při prodeji zboží (práce, služby, vlastnická práva) kupujícímu. Prodávající kromě ceny zboží (stavební práce, služby, vlastnická práva) předkládá kupujícímu částku DPH vypočítanou ve stanovené sazbě daně. Tato částka začíná plynout do rozpočtu před konečným prodejem kupujícímu, protože daň z jeho části „přidané“ k nákladům na nakoupené suroviny, práce a služby potřebné pro výrobu platí do rozpočtu každý, kdo podílí se na výrobě zboží, prací nebo služeb pro různé fáze výroby tohoto produktu.

.

Kalkulačka DPH

Náklady na zboží (práce, služby)
Sazba DPH (%)

Jak funguje kalkulačka DPH

Pomocí této kalkulačky můžete jak vypočítat DPH k částce, tak z ní odečíst DPH. Všechny výpočty jsou uloženy na této stránce.

Vzorec : DPH = Zdanitelná částka × Sazba DPH / 100

Příklad výpočet: řekněme, že jste koupili položku za 5 000 €.
Prodejce výše přidal DPH ve výši (20%) – 5000 * 20% = 1000 €.
Celkové náklady na zboží s DPH 5000+ 1000 = 6000 €.