Kalkulačka kinetické energie

Tato kalkulačka vám pomůže vypočítat kinetickou energii, hmotnost nebo rychlost podle toho, jaké počáteční údaje máte. Do příslušných polí zadejte známá data a poté klikněte na tlačítko požadované hodnoty.

.
Váha (kg)
Rychlost (m / s)
Kinetická energie (J)

Vzorec kinetické energie :

Tento vzorec platí pro klasickou mechaniku, přičemž se předpokládá, že rychlost hmotného bodu je vždy mnohem menší než rychlost světla.