Kalkulačka Pythagorovy věty

Pythagorova věta je jednou ze základních teorémů geometrické teorie, která stanoví vztah mezi stranami pravého trojúhelníku: součet čtverců délek nohou se rovná čtverci délky převisu

.

(a2 + b2 = c2)

2 + 2 = 2

Tato kalkulačka vám pomůže najít přepážku.