Kąty równoległoboku

Suma dwóch kątów równoległoboku przylegających do jednej strony wynosi 180º. Przeciwległe kąty równoległoboku są równe. Korzystając z poniższego wzoru, można znaleźć wszystkie cztery kąty równoległoboku.

.

Znajdź kąty równoległoboku przez długość boków i przekątną

Strona równoległoboku a
Strona równoległoboku b
Strona równoległoboku d
Kąt α (stopień)
Kąt α (stopień)