Kwadrat czworościanu

PIRAMIDA na trójkątnej podstawie nazywa się czworościanem. Innymi słowy, czworościan jest figurą ograniczoną czterema trójkątnymi twarzami. Czworościan jest oczywiście trójkątną piramidą. Jeśli podstawa czworościanu jest trójkątem równobocznym, a pozostałe trójkątne twarze są trójkątami równoramiennymi, nazywa się to prawym czworościanem. Czworościan jest uważany za prawidłowy, jeśli wszystkie jego cztery twarze są trójkątami równobocznymi. Oczywiste jest, że te trójkąty równoboczne są do siebie przystające.

.

Pole powierzchni czworościanu

Długość krawędzi czworościanu а