Medián průměrného režimu kalkulačky

Chcete-li použít průměr kalkulačky, medián a mod, zadejte do příslušného pole seznam čísel. Nemusí to být celá čísla. Seznam oddělte například mezerami: 1,5 1 2,5 1 2 8 3 6 2 2. Nezapomeňte, že zadaný seznam by neměl být tříděn. Klikněte na tlačítko “Vypočítat” a zobrazí se průměr, medián a režim této sady čísel. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že se čísla neopakují, bude režim vydávat „Nedefinováno“, a pokud dvě čísla mají stejnou frekvenci, zobrazí nejmenší režim. Pro ilustraci má tento seznam vzorků průměrně 2,9, střední 2 a režim 2.

.
Průměr:
Medián:
Móda:

Průměr je součet všech čísel v dané sadě dělený jejich číslem.

Medián – číslo charakterizující vzorek množiny čísel.

Móda je hodnota v souboru pozorování, která se vyskytují nejčastěji. (Móda = typická.) Někdy je v souhrnu nalezeno více než jeden režim (například: 6, 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 0; móda – 6 a 9). V tomto případě můžeme říci, že celková je multimodální. Ze strukturálních průměrných hodnot má jedinečnou vlastnost pouze režim.