Najděte oblast pravoúhlého trojúhelníku

Obdélníkový trojúhelník je trojúhelník, ve kterém je jeden úhel pravý a rovný 90 stupňům. Vztah mezi stranami a úhly pravoúhlého trojúhelníku je jádrem trigonometrie. Plocha takového trojúhelníku se vypočítá podle vzorce: součin dvou ramen dělený dvěma.Vzorec pro výpočet plochy pravoúhlého trojúhelníku

.
1. noha pravoúhlého trojúhelníku:
2. noha pravoúhlého trojúhelníku:

Definice

Strana naproti pravému úhlu se nazývá přepona.

Strany sousedící s pravým úhlem se nazývají nohy.

Obdélník s jedním pravým úhlem

Obdélníkové trojúhelníky jsou dvou typů:

  • Když jsou nohy stejné, trojúhelník se nazývá rovnoramenný pravý trojúhelník
  • Pokud jsou délky všech tří stran pravoúhlého trojúhelníku přirozenými čísly, pak se trojúhelník nazývá Pytagorův trojúhelník

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *