Najít oblast válce

Pokud jste někdy viděli plechovku, pak víte, jak vypadá válec. Válec je objemová postava se dvěma paralelními kruhy stejné velikosti V horní a dolní části. Horní a dolní části válce se nazývají základy. Výška válce je vzdálenost mezi oběma základy. U všech válců jsou strany kolmé k základům.

.

Vypočítat celkovou plochu válce, přes poloměr a výšku

Poloměr otáčení r
Výška h

Vypočítat plochu bočního povrchu válce poloměrem a výškou

Poloměr otáčení r
Výška h