Obdélníková oblast

Obdélník je čtyřúhelník, ve kterém jsou všechny úhly správné a rovné 90 stupňům a protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejné v párech.
Формула нахождения площади прямоугольника через стороны и диагональ

.
Plocha obdélníku přes jeho strany
Strana а:
Strana b:

Plocha obdélníku procházející úhlopříčkou
Úhlopříčka d:
Úhel mezi úhlopříčkami α:

Vlastnosti obdélníku

  • Obdélník má stejné a rovnoběžné protilehlé strany
  • Boky obdélníku jsou jeho výšky
  • Úhlopříčky obdélníku jsou stejné, protínají se a průsečík je poloviční.
  • Čtverec úhlopříčky obdélníku se rovná součtu čtverců jeho dvou sousedních stran (podle Pythagorovy věty)
  • Obdélník je rovnoběžník, jeho protilehlé strany jsou párové paralelně
  • Kruh lze popsat kolem libovolného obdélníku a úhlopříčka obdélníku se rovná průměru ohraničené kružnice, poloměr se rovná půl úhlopříčce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *